Đảm bảo mục tiêu sản lượng thóc năm 2020 trên 43 triệu tấn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các Bộ ngành, đia phương chỉ đạo các giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch dự kiếnsản xuất lúa năm 2020 đạt 43,5 triệu tấn thóc. Trong đó, vụ Đông – Xuân đạt > 20 triệu tấn và kết thúc thu hoạch trước thời điểm 30/6.

Tình hình sản xuất các vùng và kế hoạch dự kiến

Cụ thể, sản lượng lúa đông xuân vùng ĐBSCL ước đạt 10,8 triệu tấn; vùng Đông Nam Bộ sản lượng ước đạt 0,5 triệu tấn; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sản lượng ước đạt 2 triệu tấn; vùng Bắc Trung Bộ sản lượng ước đạt 2,2 triệu tấn; vùng Trung du miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng sản lượng ước đạt 4,7 triệu tấn.

Về kế hoạch sản xuất vụ Hè – Thu và 6 tháng còn lại của năm 2020, Bộ NN&PTNT dự kiến sản lượng ước đạt 11 triệu tấn thóc, sẽ tập trung thu hoạch từ ngày 15/6 – 30/9.

Riêng tại ĐBSCL, sản lượng kế hoạch sản xuất vụ Thu – Đông ước đạt 4,2 triệu tấn thóc, diện tích gieo cấy khoảng 750.000ha, tập trung từ 15/9 đến 15/11. Sản lượng vụ mùa ước đạt 8,2 triệu tấn thóc, dự kiên tập trung từ 15/9 đến 31/12.

Tình hình dự trữ giống lúa – Xuất khẩu gạo

Theo Bộ, hiện trong kho của các doanh nghiệp đã đáp ứng khoảng 50% nhu cầu hạt giống lúa cho các vụ còn lại trong năm. Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam cùng các doanh nghiệp cam kết đảm bảo số lượng cũng như chất lượng hạt giống lúa các loại, tổng lượng hạt giống để gieo trồng các vụ lúa trong năm khoảng 750.000 tấn.

Bên cạnh đó, kho dự trữ quốc gia hiện vẫn còn 3.225 tấn hạt giống lúa các loại, 1.184 tấn hạt giống ngô và 105 tấn hạt giống rau các loại. Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ mua tăng cường 3.500 tấn hạt giống lúa đưa vào dự trữ quốc gia, trong đó miền Bắc mua tăng 1.500 tấn, miền Trung 800 tấn, miền Nam 1.200 tấn hạt giống lúa các loại.

Về xuất khẩu, tính đến ngày 15/3/2020, sản lượng gạo xuất khẩu đạt gần 1,3 triệu tấn, tăng 26,5% và giá trị đạt 602 triệu USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2019. Dự báo, sản lượng gạo xuất khẩu năm 2020 đạt từ 6,5 – 6,7 triệu tấn (tương đương 13 – 13,4 triệu tấn thóc).

Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương phối hợp Hiệp hội Lương thực và các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo để đảm bảo dự trữ, lưu thông và bình ổn giá lúa gạo nội địa cũng như xuất khẩu, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.